Witam

Witam Odwiedzających strony internetowe mojej kancelarii. Mam nadzieję, że informacje które przedstawiam, pomogą Państwu przy załatwianiu spraw z zakresu egzekucji sądowej. Zasadą jaka przyświeca naszej pracy jest troska o interes prawny wierzycieli, a także sprawne prowadzenie egzekucji, w sposób jak najmniej uciążliwy dla dłużników.
Proponuję Państwu kontakt: telefoniczny, pocztą tradycyjną i elektroniczną, oraz osobiście w kancelarii czynnej w dni robocze w godz. 7.30 do 15.30.

UWAGA!
Apeluję o zachowanie ostrożności, w związku z rozsyłanymi za pośrednictwem poczty elektronicznej fałszywymi wezwaniami przedsądowymi w sprawie zaległości, podając nieprawdziwe dane kancelarii oraz komornika, wykorzystując prawidłowe dane imienia i nazwiska. Załącznik stanowić może nośnik złośliwego oprogramowania (zał. w ZIP).
Tomasz Piłat